Wymiana uszkodzonego wodomierza

Informacje w sprawie wymiany wodomierza można zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub osobiście.

Kontakt telefoniczny
52 334 6059 lub 52 334 6090.

W przypadku formy pisemnej należy podać nr telefonu kontaktowego w celu uzgodnienia terminu wymiany wodomierza.