Zmiany w rozkładzie dowozów dzieci do szkół

W związku z obowiązywaniem w naszym powiecie czerwonej strefy, od poniedziałku 19 października br. do odwołania wprowadza się zmiany w rozkładzie dowozów dzieci do szkół.

W transporcie publicznym, w strefie czerwonej obowiązuje limit 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Wobec powyższego wystąpią opóźnienia w dowożeniu uczniów max. do 15 minut.

Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie przypominam o obowiązku zakrywania twarzy i nosa.