Roczne oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz harmonogram badań na 2021 rok

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pile

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pruszczu

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu


Roczny harmonogram badania próbek wody na rok 2021