Zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej   Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U....

KOMUNIKAT

P.U.H. Kamionka w Gostycynie informuje, że w dniach od 08.03.2019 r do 11.03.2019 r. nastąpi chlorowanie na ujęciu SUW Wielki Mędromierz. W związku z tym...