Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że nasza firma dba o przekazane nam dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów, określonych w nowych przepisach o ochronie danych osobowych. Chronimy Państwa dane przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUH Kamionka z siedzibą w Gostycynie przy ul. Usługowej 2
2) inspektorem ochrony danych w PUH Kamionka jest Pan Tomasz Jutrowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zawartych umów na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać podane dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a. Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych osobowych, chyba że wystąpią o nie, na mocy obowiązującego prawa podmioty publiczne.
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i realizowania zawartych w niej celów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wyżej wskazanych celów.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.