Władze spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Pan Ireneusz Kucharski.
Jedynym właścicielem jest Gmina Gostycyn. Udział gminy obejmuje wartość 772 632 zł.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.


Wiesława Błach – Prezes Zarządu