Władze spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Pan Ireneusz Kucharski.
Jedynym właścicielem jest Gmina Gostycyn. Udział gminy obejmuje wartość 772 632 zł.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy w skład wchodzą:


Wiesława Błach – Prezes Zarządu

 


Irena Weyna – Wiceprezes Zarządu