Menu Zamknij

Rok 2017

Przedsiębiorstwo  Usługowo- Handlowe  “Kamionka”  Spółka  z o.o.  w  Gostycynie  informuje,   że  zgodnie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm. ) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz   Uchwałą  Rady  Gminy  Gostycyn nr  XXIV z  dnia  24.11.2016r. z dniem 01.01.2017r. obowiązują następujące stawki:

–  woda pitna 3,15 zł/ m³ (z obowiązującym podatkiem VAT )

–  neutralizacja ścieków (z obowiązującym podatkiem VAT ) wg  tabeli  poniżej