Menu Zamknij

Władze spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Pan Ireneusz Kucharski.
Jedynym właścicielem jest Gmina Gostycyn. Udział gminy obejmuje wartość 772 632 zł.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.


Wiesława Błach – Prezes Zarządu