Menu Zamknij

Zakres usług

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ Kamionka” sp. z o.o. w Gostycynie jest stałe zaspakajanie potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług komunalnych. W szczególności swym zakresem obejmuje utrzymanie i eksploatację obiektów sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody, utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz przesyłu do oczyszczalni ścieków w Tucholi. Na przedsiębiorstwie ciąży obowiązek zapewnienia zdolności urządzeń do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Zadania własne gminy obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji realizowane są poprzez spółkę z o.o. ”Kamionka” w której Gmina posiada 100% udział .
Ponadto zakres spółki obejmuje:

AUTO – NAPRAWA
– ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
– MECHANIKA POJAZDOWA
– DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
– SERWIS OPON
– KLIMATYZACJA I ODGRZYBIANIE
– ROZRUSZNIKI I ALTERNATORY
– WYNAJEM AUTOKARÓW,
– BUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW,
– BUDOWA SIECI WOD. – KAN. I DESZCZÓWKI,
– USŁUGI KOPARKĄ
– USŁUGI ASENIZACYJNE,
– USŁUGI SAMOCHODEM SAMOWYŁADOWCZYM.