Menu Zamknij

Budowa kolektora sanitarnego tłocznego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji Miasta i Gminy Tuchola realizowanego w dwóch etapach

I etap obejmuje budowę kolektora tłocznego od oczyszczalni cieków w Gostycynie do oczyszczalni ścieków w Tucholi wraz z dwiema tłoczniami ścieków w Gostycynie – działka nr 598/1 i w Łyskowie działka nr 53/22.

II etap obejmuje budowę tłoczni ścieków w Gostycynie ul. Półkole Głównym celem projektu, zgodnie z działaniem 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej RPO na lata 2014-2020, jest zwiększony odsetek ludności korzystający z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Realizacja inwestycji była następstwem licznych kontroli WIOŚ w Bydgoszczy, w których wykazano wadliwe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Gostycynie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3.163.565,68zł.