Menu Zamknij

Nowy zestaw hydroforowy w Pile

Nowy zestaw hydroforowy w Pile

Na stacji uzdatniania wody w Pile zamontowano zestaw hydroforowy produkcji firmy Grundfos typ Hydro Multi E-3 CR w skład którego wchodzą 3 pompy. Poprzednie pompy nie nadawały się już do dalszej eksploatacji. Zestaw tego typu pomp przeznaczony jest do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej wody w sieci wodociągowej. Ponadto służy do utrzymania stałego ciśnienia bez względu na zmiany wahania przepływu. Koszt zakupu i uruchomienia wyniósł ponad 70 tys.