Menu Zamknij

Od 20 lipca 2023 obowiązują nowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, a co za tym idzie kosztów utrzymania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych sytuacja zmusiła zarząd spółki do wystąpienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie obowiązujących stawek. „Wody Polskie” wyraziły na to zgodę.

„Zgodnie z treścią art. 24j Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do Organu Regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania obecnej taryfy i z tej możliwości skorzystaliśmy.


Obecna stawka dla odbiorców indywidualnych na wodę wzrasta

 • z 3,54 zł/m3 (brutto)
 • na 3,87 zł/m3 (brutto)
  i obowiązywać będzie do 19 lipca 2024r.

W kolejnych latach:

 • od 20 lipca 2024 r. do 19 lipca 2025 r. – 3,96 zł/m3 (brutto)
 • od 20 lipca 2025 r. do 19 lipca 2026 r. – 4,07 zł/m3 (brutto)

Stawki opłat za pobór wody na cele przeciwpożarowe i dla przedsiębiorców wynoszą:

 • od 20 lipca 2023 r. do 19 lipca 2024 r. – 3,91zł/m3 (brutto)
 • od 20 lipca 2024 r. do 19 lipca 2025 r. – 4,00 zł/m3 (brutto)
 • od 20 lipca 2025 r. do 19 lipca 2026 r. – 4,11 zł/m3 (brutto)

Obecna stawka za odprowadzanie ścieków wzrasta

 • z 9,39 zł/m(brutto)
 • na 10,29 zł/m(brutto)

W kolejnych latach:

 • od 20 lipca 2024r. do 19 lipca 2025 r.- 10,66 zł/m(brutto)
 • od 20 lipca 2025r. do 19 lipca 2026 r. -10,79 zł/m(brutto)

Podatawa prawna – Taryfa GD.RZT.70.83.2023.MW.5