Menu Zamknij

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym przypominamy o konieczności prawidłowego zabezpieczenia wodomierza i przyłącza wodociągowego przed zamarznięciem.

Jednocześnie informujemy, że jeśli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia przyłącza instalacji i wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody należy zamknąć dopływ wody i poinformować tut. spółkę.

Koszt naprawy urządzeń ponosi użytkownik ( właściciel nieruchomości).