Menu Zamknij

Pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny

Informujmy, że nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny, która wynosi do 5.000 zł. Ponadto każde niekontrolowane uruchomienie hydrantu powoduje zanieczyszczenie wody w sieci.

Docierają do nas sygnały o nagłych spadkach ciśnień w sieciach wodociągowych oraz zabrudzonej wodzie.

Uprzejmie informujemy, iż na bieżąco monitorujemy stan wody na ujęciach, jak również prowadzimy bieżące płukania w naszych hydroforniach.

Mając powyższe na uwadze, jedną z głównych przyczyn pogorszonej jakości wody w sieciach wodociągowych, może być właśnie niekontrolowany pobór wody z hydrantów ppoż. Prosimy o przekazywanie nam wszelkich informacji o zarejestrowanych kradzieżach wody, nawet tych nocnych.