Menu Zamknij

Remont oczyszczalni w Przyrowie

W ślad za remontem oczyszczalni ścieków w Przyrówce w ubiegłym roku, ten rok spółka zapoczątkowała remontem oczyszczalni ścieków w Przyrowie. Prace polegały na demontażu starych zbiorników i wymianie instalacji systemu oczyszczania.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków TOPAS, bazująca na technologii niskoobciążonego osadu czynnego w reaktorze SBR, składa się z 4 oddzielnych zbiorników:

  • zbiornika akumulacji, do którego dopływają ścieki bytowo-gospodarcze, pełniącego jednocześnie funkcję wyrównawczą nierównomiernego dopływu ścieków oraz komorę wstępnego oczyszczania
  • komora aktywacji /bioreaktor- komora, w której znajduje się osad czynny.
  • komora nadmiaru osadu,
  • filtr piaskowy, stanowiący uzupełnienie procesu oczyszczania.

Opis procesu oczyszczania ścieków
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są z obiektów mieszkalnych do zbiornika oczyszczalni, pracującego w technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny). W komorze akumulacji (zbiorniku napływowym) następuje wstępne oczyszczenie, polegające na rozdrobnieniu i rozwarstwieniu grubych zanieczyszczeń, zawartych w dopływających ściekach. Zadaniem zbiornika jest również wyrównywanie nierównomiernego dopływu, w cyklu dobowym. Wstępnie oczyszczony ściek transportowany jest pompą mamutową do komory aktywacji, w której następuje właściwy proces oczyszczania. Mikroorganizmy struktury osadu czynnego, występującego w komorze aktywacji w postaci kłaczków, rozkładają zawarte w ścieku związki biogenne, do substancji prostych. Proces ten wspomagany jest dozowaniem środka koagulującego PAX, będącego związkiem nieorganicznym, opartym na trójwartościowym glinie Al3+. Koagulant PAX jest środkiem strącającym fosfor, wspomagającym proces uzdatniania ścieków, za sprawą skutecznego wbudowywania się w strukturę osadu czynnego, poprawiając jego kondycję, a tym samym przyczyniając się do skutecznej redukcji ładunków.

Osad czynny miesza się ze ściekami poprzez napowietrzanie drobnopęcherzykowe, dostarczając mikroorganizmom tlen w postaci łatwo rozpuszczalnej. Po zakończeniu etapu napowietrzania, a tym samym mieszania, osad czynny tworzy na dnie warstwę, oddzieloną od warstwy oczyszczonej wody w górnej części zbiornika. Wówczas następuje etap sedymentacji, w którym warstwa wody oczyszczonej oddziela się od warstwy osadu w komorze. Dalej sklarowany ściek trafia do komory filtra piaskowego, w którym zachodzi uzupełniający proces oczyszczania mechanicznego. Filtracja przez warstwę drobnego pisaku pozwala na przechwycenie drobnego osadu, który nie został całkowicie oddzielony od wody oczyszczonej w komorze aktywacji. Taka forma dodatkowego oczyszczania znacząco wpływa na poprawę jakości wody na odpływie. Po zakończeniu procesu oczyszczania ścieki, oczyszczone w dostatecznym stopniu, spływają do istniejącego rowu melioracyjnego.

Środki finansowe na remont pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wykonawcą była firma LiWaterTech z Poznania.