Menu Zamknij

Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Przypominamy swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:
– zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien;
– studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
– zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka lub styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
– przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować –ocieplić;
– elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.