Menu Zamknij

Ocena roczna jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 195) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) S 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu publicznego przekazuje wyniki:

 

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pile

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pruszczu

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu