Menu Zamknij

Renowacja studni w Wielkim Mędromierzu

Większość ujęć wód podziemnych cechuje spadek wydajności w czasie eksploatacji. Spowodowane jest to piaszczeniem, korozją czy kolmatacją.

W przypadku studni głębinowej nr 2 w Wielkim Mędromierzu zleciliśmy wykonanie renowacji mechaniczno – chemicznej studni w związku ze stwierdzeniem przez nas jako eksploatatora ujęcia zanikiem wydajności i zanieczyszczeniem wody związkami węgla brunatnego. Po oczyszczeniu filtra z osadu kolmatacyjnego, wprowadzono do studni środek do renowacji chemicznej sukcesywnie udrażniając część roboczą filtra podwójnym tłokiem gumowym, zamocowanym na żerdziach wiertniczych.

Na podstawie analizy parametrów hydrogeologicznych (depresja, wydajność, wydajność jednostkowa) i stanu filtra studziennego (brak osadów w części roboczej filtra) renowację chemiczną studni głębinowej nr 2 należy uznać za skuteczną.

Stan otworu studziennego określa się jako dobry i zdatny do dalszej eksploatacji zgodnej z zaleceniami, zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia.