Menu Zamknij

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gostycynie

Budowa obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym wzdłuż ulicy Kajakarskiej w Gostycynie.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

  • budowę kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC– U D=200/5,9mm SN8kN/m2 (lite), długości 311,00 m
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN10 SDR17 D=110/6,6mm, długości 12,00 m, budowę tłoczni ścieków DN2500 o przepustowości Qp = 22m3/h, Hp=5,15m – 1kpl.
  • budowę zalicznikowej linii zasilającej WLZ – YAKY 4x25mm2
  • budowę wew. linii oświetlenia terenu – YKY 3×2,5mm2 , długości około 21m
  • budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200 – 5szt.
  • budowę studni rewizyjnych PVC400 – 4szt.
  • budowę studni rozprężnej DN625 – 1szt.
  • utwardzenie kostką betonową teren tłoczni ścieków o wym. 4,00 x 4,00m wraz z utwardzeniem części działki o nr ewid. 972 i 980 kostką betonową, stanowiącą skomunikowanie tłoczni z drogą lokalną – łączna powierzchnia utwardzenia 76m2.

Zakończenie prac do 30 września 2020r.

Osoby, które chcą przy tej okazji wykonać przyłącza do swoich posesji lub działek, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym przedsiębiorstw