Menu Zamknij

Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Usługową, a ul. Bydgoską w centrum Gostycyna

Na nowej drodze w Gostycynie wykonano nową nawierzchnię, chodniki oraz zjazdy w technologii kostki betonowej. Przebudowany ciąg komunikacyjny zostały wyposażone w stosowne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwe oznakowanie pionowe i poziome (słupki, tablice itp). Łącznik ma szerokość 5 m na odcinku 260 m, ponadto wykonano nowy parking przy punkcie pogotowia ratunkowego oraz przy stacji paliw. Łączna powierzchnia zabudowy jezdni wynosi 1300 m2 , chodnik 427 m2, a zjazdów 532 m2. Koszt realizacji zadania to prawie 500 000 zł. W przetargu nieograniczonym na realizację tego zadania nasza firma P.U.H. „KAMIONKA” Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wyłoniona do realizacji przedsięwzięcia

Łącznik pełni rolę niezwykle ważnego połączenia osiedla mieszkalnego z centrum wsi.  Inwestycja w dużym stopniu odciążyła z ruchu drogowego sąsiadujące ulice osiedlowe co było jej głównym celem.

Prezes Zarządu

/-/ Wiesław Błach