Menu Zamknij

Dawno oczekiwane miejsca parkingowe przy kościele parafialnym w Gostycynie

Dzięki sfinansowaniu ze środków gminnych,  wykonaliśmy bardzo ważną inwestycję dla parafian i odwiedzających, polegającą na utwardzeniu części terenu przy kościele tj. drogi dojazdowej  do kostnicy o długości około 300 m²,  a także wydzielenie miejsc parkingowych z płyt ażurowych.

W ramach zadania zleconego przez gminę umocowano też skarpę płytami ażurowymi o powierzchni 312 m² oraz wykonano zejście z cmentarza na parking.

Na dzień dzisiejszy jest dodatkowo około 20 miejsc parkingowych.

Całkowity koszt zadania, to kwota 43.000,- zł. Środki na ten cel pochodziły wyłącznie z budżetu gminy ,w tym również ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gostycyn i Kamienica.

Wykonanie parkingu powierzono  Gminnej Spółce „Kamionka” .

Prezes Zarządu

/-/ Wiesław Błach